Pazar, 07 Mart 2021

Mesleğimiz açısından son derece büyük önem taşıyan “Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli (AIM) Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)” Taslak çalışması Yönetim Kurulumuzca yakından takip edilmektedir. 14.07.2015 tarihinde söz konusu Taslak Yönetmelik  ile ilgili olarak SHGM Hava Seyrüsefer Daire Başkanı Gaye Betül DOĞAN ile görüş alışverişinde bulunulmuş ve Yönetmeliğin SHGM  Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından 07.08.2015 tarihine kadar SHGM Web sayfasında görüşe açıldığı bilgisi alınmıştır.

Taslak Yönetmelik kapsamında Derneğimiz tarafından hazırlanan “değişiklik taleplerimiz ile görüşlerimizi içeren form (görüş bildirimi)” SHGM’ye gönderilmiştir. Görüş bildiriminin bitimini müteakip Taslak Yönetmelik SHGM Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığına tekrar gelecek ve Yönetim Kurulumuzca konu ile ilgili söz konusu daire başkanlığında tekrar bir görüşme yapılacaktır. 

“Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli (AIM) Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)” Taslağının en kısa zamanda ve mesleğimiz ile meslektaşlarımızın lehine olacak şekilde resmiyet kazanarak yürürlüğe girmesi için Yönetim Kurulumuzun azami hassasiyet göstermektedir.