Pazar, 07 Mart 2021

 

              Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Nigar ÜÇÜNCÜ, Genel Sekreterimiz Abdullah KAPLAN ve Yönetim Kurulu üyemiz İlker TANKUT tarafından 4-5-6 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen temaslar ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

              Atatürk Havalimanında görev yapan meslektaşlarımızla bir araya gelinerek Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz tarihten bu yana yürütülen faaliyetlerle ilgi bilgi verilmiş, mesleki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuş, meslektaşlarımızın zihinlerindeki sorulara cevap verilmiştir. Son derece verimli geçen bu toplantılara Yönetim Kurulumuzca diğer Havalimanlarda görev yapan meslektaşlarımız ile de bir araya gelebileceğimiz ziyaretlerle devam edilecektir.

             Onur Air, Pegasus ve Borajet Havayolları şirketlerinin Genel Merkezleri ziyaret edilerek yöneticilerle bir araya gelinmiş, kendilerine mesleğimizle ilgili bilgi verilmiş, mesleğimizi tanıtıcı bilgi notu ve broşür takdim edilmiştir.  Sıcak ve samimi bir havada geçen bu ziyaretlerde havacılık sektörü paydaşları olarak daha güçlü işbirliği halinde olunması, taraflarca düzenlenecek organizasyonlara karşılıklı katılım sağlanması konularında mutabakata varılmış, derneğimiz üyelerine şirketlerince sağlanabilecek ve yakın zamanda netice almayı ümit ettiğimiz avantajlar gündeme getirilmiştir. Derneğimiz kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi ile sektörde mesleğimizin bilinirliğini artırmak üzere bu tarz sektörel temaslara önümüzdeki tarihlerde devam edilecektir.

             Havayolu şirketleriyle olduğu gibi diğer havacılık dernekleri ile koordine kurulmasının hem derneğimiz ve üyelerimiz hem mesleğimiz açısından önem arz ettiğini düşünen Yönetim Kurulumuzca Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) merkezi ziyaret edilerek dernek başkanı Gürcan MANTI ile faydalı bir görüşme gerçekleştirilmiştir.  Samimi havada geçen görüş alış verişi neticesinde daha sık bir araya gelme, karşılıklı organizasyonlarda yer alma, tüm havacılık derneklerinin oluşturacağı bir çatı federasyon kurulması konularında görüş birliğine varılmış; TALPA tarafından periyodik olarak yayınlanan KOKPİT dergisinin önümüzdeki sayısında derneğimizce hazırlanacak Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) konulu mesleğimizi tanıtıcı bir haberin yer alması kararlaştırılmıştır.

             İstanbul'da bulunan bir avukatlık bürosu ile derneğimiz ve üyelerinin ücretsiz faydalanabileceği bir "Hukuki Danışmanlık" anlaşmasına varılmıştır. Ayrıca aynı büro ile derneğimiz üyelerinin ihtiyaç duyması halinde avukatlık hizmetini baroların tavsiye ettiği veya avukatların talep ettiği ücretlere nispeten çok daha düşük ücretler öngören ve her yıl Adalet Bakanlığınca belirlenen " Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi " üzerinden faydalanabilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Üyelerimiz hukuki konularda bürodan ücretsiz danışmanlık hizmeti alacak, mahkeme safahatı gerektiği ve anlaşmalı avukatımıza vekalet vermesi durumunda avukatlık ücreti " Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde " öngörülen ücretlerin üzerinde olmayacaktır. İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Serap KAYA ile imzalanan "Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Sözleşmesi" ilişikte sunulmuştur. Avukatın duruşma ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak ilk etapta üyelerimizin talepleri ile iletişim bilgilerini sözleşmede yer alan mail adresi yoluyla iletmeleri, aciliyet arz eden durumlar halinde sözleşmede yer alan GSM numarası aracılığıyla iletişim kurulması daha verimli ve etkin bir iş ilişkisi modeli sağlayacaktır. Önümüzdeki süreçte üyelerimize çeşitli sektörlerde indirim avantajları sağlayacak yeni anlaşmalar yapılması planlanmaktadır.  

          Ayrıca " Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği " nin tüm personelimizin lehine olacak bir şekilde en kısa zamanda yayımlanarak yürürlüğe girmesi, 2016-2017 yıllarını düzenleyen toplu sözleşme mutabakat metninde yer alan " Havacılık Tazminatı " ile " Temel Ücret Grupları (skala)" konularının bizlerin lehine olacak biçimde çözüme kavuşturulması konuları başta olmak üzere mesleğimizin geleceği ile mali-sosyal-özlük haklarımızla ilgili tüm konuların dernek yönetim kurulumuzca yakından takip edildiğini belirtir; çalışmalarınızda başarılar dileriz.

          Esen Kalın...

 

Ekler: 

Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Sözleşmesi