Cuma, 05 Mart 2021

       

 21.11.2015 Cumartesi günü Derneğimiz Genel Başkanı Nigar ÜÇÜNCÜ, Genel Başkan Yardımcısı Orhan KURT ve sağlık sorunları dolayısıyla Yönetim Kurulumuzdaki görevinden ayrılmak zorunda kalan Burcu CANİK arkadaşımızın görevini devralan Yönetim Kurulu üyemiz Serpil CEBECİ ÖZ tarafından iş kolumuzda yetkili bulunan Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Genel Merkezi ziyaret edilmiştir. Anılan sendikanın Genel Başkanı Can CANKESEN ile Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kurumumuz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında görev yapan Murat OLGUN ile yapılan görüşmede;

          - Temel Ücret Grupları,

          - Havacılık Tazminatı,

          - Fiili Hizmet Zammı (Yıpranma),

          - Personel Alımı,

          - Unvan Değişikliği,

          - Merkezileşme,

konuları başta olmak üzere mesleğimizi ve camiamızı ilgilendiren çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Son derece verimli ve yararlı geçen görüşme esnasında yukarıda sıralanan konularla ilgili Yönetim Kurulumuzca hazırlanan raporlar kendilerine sunulmuş; mesleğimizle alakalı konular için destek talep edilmiştir. Sunduğumuz tüm raporlar takdirle karşılanmış, mesleğimizle ilgili görüşme sırasında gündeme getirdiğimiz tüm konularda görüş birliğine varılmış, özellikle 2016-2017 yıllarını kapsayan "Toplu Sözleşme Mutabakatında" yer alan ve 2016 Ocak ayı sonuna kadar neticelenmesi gereken "Temel Ücret Grupları" ve "Havacılık Tazminatı" konuları için oluşturulacak komisyonlarda taleplerimizin savunulacağı ifade edilmiştir. Devam eden süreçlere zarar vermemek adına daha fazla ayrıntıya yer veremiyoruz ancak meslektaşlarımızın bilmesini isteriz ki mali ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi için ilgili tüm muhataplar nezdinde girişimlerde bulunarak mesleki menfaatlerimizin sonuna kadar takipçisi olmaya çaba gösteriyoruz.

         Yine 23.11.2015 günü Yönetim Kurulumuzca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ziyaret edilmiş, taslak "Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği" ile ilgili son durum hakkında bilgi alınmıştır. SHGM yetkilileri tarafından söz konusu yönetmeliğin Hukuk Müşavirliklerinde olduğu, en geç Aralık ayı içerisinde Başbakanlığa bağlı "Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü"ne gönderileceği ifade edilmiştir.  "Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği"nin mümkünse 2015 yılı içerisinde, mümkün değilse mümkün olan en kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi için girişimlerimize devam edeceğimizi belirtir, esenlikler dileriz...