Pazar, 07 Mart 2021

Yönetim kurulumuzca hazırlanan mesleğimizi ve derneğimizi tanıtıcı haber, Türkiye Havayolu Pilotları Derneğinin (TALPA) periyodik yayın organı olan "Kokpitten Bakış" dergisinin son sayısında yayınlanmıştır. Söz konusu dergiye online olarak http://www.talpa.org/wp-content/uploads/2016/02/Ekim-Aralık-2015.pdf adresinden ulaşılabilir. Haberimiz derginin 18-19-20-21. sayfalarında yer almaktadır. Bilgilerinize sunar, esenlikler dileriz...


Türkiye Havacılık Bilgi Yönetim Derneği
Yönetim Kurulu